Marlous  van  Deelen

 Omkijken naar jezelf

Het belang ligt niet in de gebeurtenis  zelf........het is hoe je denkt en voelt over deze gebeurtenis dat het belang bepaalt.  Elisabeth Haigh

Coaching en therapie

Behoefte aan verandering en ontwikkeling is altijd de grondslag voor jouw cochingsvraag.: je wilt het anders op het gebied van leven, werk en/of liefde maar je weet nog niet hoe, je wilt je mogelijkheden onderzoeken of je stagneert.. Je voelt je nieuwsgierig en gedreven of juist onzeker, gefrustreerd, incapabel, onmachtig of angstig. 

Coaching/therapie is een effectieve manier om persoonlijk en professioneel te groeien. Je neemt de tijd om je bewust te worden wat er nu precies (in jou) speelt en je krijgt inzicht in hoe je daar mee om kunt en wilt gaan. Doordat je bewuster bent van je kwaliteiten en je belemmeringen, je emoties en verlangens, kun je op een effectieve en constructieve manier omgaan met je vragen en problemen in je dagelijks leven. Je leert meer te leven vanuit wat werkelijk belangrijk voor jou is.

..Ik help je daarbij door je vanuit verschillende invalshoeken en methodieken uit te dagen op een andere manier naar jezelf (om) te kijken: je wereld wordt anders gekleurd, je maakt op een nieuwe manier kennis met jezelf. Je leert over:

effectief communiceren
meer grip op de situaties in je leven
een betere balans tussen werk en privé
je grenzen beter voelen en durven hanteren
je kracht en kwetsbaarheid en deze benutten
je verlangen serieus nemen 
je potentieel benutten
je leiderschap nemen 

zelfvertrouwen
verantwoordelijkheid nemen
(h)erkennen van gedragspatronen
liefdevol naar jezelf zijn (en je omgeving)
omgaan met je gevoelens
contact maken met je lijf
ruimte geven en nemen 
wie jij ten diepste bent


Lees hier verder over werkwijze.