Marlous  van  Deelen

 Omkijken naar jezelf

Mijn diensten, mijn visie

 Ik ben een begeleidingskundige, een leraar en een onderzoeker. Mijn diensten zijn op een natuurlijke manier ontstaan, van het een kwam het ander, zeg maar. 

Op deze website staan alle diensten keurig op verschillende pagina's maar zo'n strikte scheiding ervaar ik niet. Er is veel overlap tussen de verschillende gebieden, eigenlijk is het meer mijn wolk van competenties. En vrij naar Manon Ruijters: Als je  in die wolk verschillende doorsnedes maakt, kom je op de verschillende diensten uit maar ten diepste ben ik één. 
Regelmatig passen de verschillende diensten binnen een opdracht en bewegen we ons gezamenlijk door de wolk heen. 

De kern van al mijn diensten is mensen (opnieuw) in verbinding brengen, met zichzelf, met hun omgeving, met de ander als basis voor het behalen van een resultaat dat voor jou/het team/de organisatie belangrijk is. 

We zijn mensen, we zijn geen verzameling kwaliteiten of kapitaal dat als 'ding' wordt ingezet en zich moet voegen naar alle systemen die we verzonnen hebben. We zijn een nogal complex wezen dat zich beweegt en soms staande moet houden in de complexiteit van het persoonlijke en professionele bestaan. Juist het terugbrengen van deze menselijkheid in je eigen gedachtenpatroon en/of in teams en organisaties zie ik als mijn werk. Ik heb geen hapklare oplossingen, ik ben niet hoger of beter dan jij, juist het samenwerken zorgt voor begrip en bewustwording. En daarbij waardeer ik, daag je uit en prikkel je zo hier en daar wat....

Inspiratiebronnen zijn voor mij:

Piet Weisfelt, opleider en gids in het leren persoonlijk en professioneel begeleiden
Manon Ruijters, haar werk rondom leren en ontwikkelen en identiteit
Hans Vermaak, het plezier beleven aan taaie vraagstukken
Deep Democracy, een uitnodiging tot inclusief en bewust werken met het potentieel van de groep
De master begeleidingskunde die mij heeft aangezet te werken met filosofie en kunst.