Marlous  van  Deelen

 Omkijken naar jezelf

               Werken met moed, kracht, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid


Team vraagstukken

Teamvraagstukken houden vaak een spanningsveld in zich dat de boel in een greep houdt waardoor het lastig bewegen en ontwikkelen is. Mooie plannen verdwijnen en mensen raken hun vertrouwen kwijt.

De essentie van mijn aanpak zit in het gezamenlijk onderzoeken hoe verborgen patronen in de teamcultuur en werkaanpak belemmerend of bekrachtigend zijn. Daarbij betrekken we de onderstroom (interactie en samenwerking) bij wat de professionele bedoeling is en we geven specifiek aandacht aan het besluitvormingsproces omdat dat het verband vormt van het team.. 

De kwaliteit van de onderstroom is van groot belang voor zowel 'de spelers' als 'het spel'. Als de bovenstroom en de onderstroom positief geladen zijn, bekrachtigen ze elkaar en is er ruimte om vraagstukken aan te kijken en op te lossen. Als er een negatief geladen onderstroom speelt werken tegengestelde krachten op individueel-, team-,  en/of organisatieniveau en worden doelen niet behaald. Tot ieders frustratie. 

Werken met de menselijke maat is een stem geven aan wat leeft in de onderstroom.  De mensen uit het team/de organisatie weten als de besten wat er speelt en tegelijkertijd kunnen zij ook in een groef beland zijn waardoor er geen andere mogelijkheden meer gezien worden. De teamcultuur is onbewust gestold. Gezamenlijk onderzoeken we  verschillende perspectieven en gaan we op zoek naar wat wel werkt. 


Organisatie vraagstukken

Organisatie vraagstukken gaan vaak over koerswijzigingen door een andere of nieuwe opgave vanuit de organisatie zelf en/of als gevolg van de zakelijke /publieke markt of politieke besluitvorming. De verandering heeft een zichtbare buitenkant,  de onzichtbare binnenkant van de verandering houdt zich op in de mensen, in de cultuur. Zij gaan een proces in van het loslaten van hun bestaande en het verbinden met een nieuwe werkpraktijk.  In deze processen gaat het m.i. over haalbaarheid. Een belangrijke kern hierin is de uitdaging de mensen op de werkvloer de juiste professionele ruimte te geven, hen daarin te ondersteunen en leiding te geven aan de (resultaatgerichte) richting van die ruimte. Daarin ligt het vraagstuk besloten een balans te vinden tussen 'in control zijn door systemen' en werken vanuit de bedoeling. 
We gaan gezamenlijk op onderzoek uit om de verschillende krachten in de organisatie in beeld te krijgen. Wat zijn heilige huisjes, wat zijn taboes? Hoe drukt de geschiedenis van de organisatie nog steeds een systemische stempel op het nu? En welke fractalen zijn te vinden van top tot bottom?

Leiderschap

De rol van de leiders op de verschillende lagen in de organisatie is onmiskenbaar belangrijk in deze processen. Hij/zij zorgt voor transparantie en een heldere besluitvorming en besluitkracht  waarbij duidelijk is waar de beslisfunctie ligt (en dat kan ook heel goed liggen bij een team of groep deskundige mensen uit het primaire proces). Lees verder over leiderschap

Een mooi filmpje over gedeeld leiderschap: 
https://youtu.be/_T7TgcZy6WI


Lees hier verder over werkwijze team/organisatie begeleiding