Marlous  van  Deelen

 Omkijken naar jezelf

Supervisie en intervisie zijn processen van professioneel halen en brengen. 
Je haalt zo het beste in elkaar naar boven.

Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij je je professioneel functioneren onder begeleiding van een supervisor ontwikkelt door te reflecteren op je eigen werkervaringen. 

Je houdt je beroepsmatig handelen tegen het licht, samen met een of twee collega's, waardoor je professioneel groeit. Je kijkt naar wat jij met het werk doet en wat het werk met jou doet, anders gezegd: je onderzoekt hoe jouw persoonlijke en professionele identiteit zich met elkaar verhouden. Daarbij betrekken we uiteraard de grotere context waarin je werkt, hoe jij als individu je bevindt in de collectieve professionele opdracht. Je vergroot daarmee je mogelijkheden om je beroep zelfstandig en verantwoord uit te voeren. Daarnaast is de winst is dat je ook leert van de inbreng van de ander(en). Door met elkaar mee te kijken, denken en voelen ontstaat er collectief leren.

Intervisie

In intervisie gaat het om samen leren, een vorm van collegiale consultatie. In een groep (6-8 personen, een team, vakgenoten) wordt met elkaar gekeken naar een vraagstuk dat iemand inbrengt. Professionals helpen zichzelf en elkaar door in een gestructureerde aanpak te onderzoeken welke aspecten in de casus spelen. Door dit helder te krijgen ontstaat vaak ook de weg naar een oplossing. Interessant bij intervisie is dat het bespreken van de casus kan leiden tot een collectieve afspraak m.b.t. tot het experimenteren van nieuw gedrag. 

 

Hoewel intervisie ook zelfstandig kan worden uitgevoerd, ben ik als begeleider degene die het proces structureert en inspireert om de verdieping aan te gaan. 

Supervisie en intervisie  kennen hun oorsprong in beroepen en opleidingen uit de publieke sector. maar ze zijn bij uitstek ook geschikt voor de zakelijke markt.  Het verbeteren van de kwaliteit van professioneel handelen is het doel maar doordat de persoonlijke identiteit betrokken wordt - zowel bij supervisie als intervisie wordt je je bewust van je persoonlijke opvattingen en werkstijl - .hebben supervisie en intervisie een humaniserende werking.  Mensen gaan zich beter in hun vel voelen en het verstevigt het collectieve verband door de verbinding die ontstaat.

Lees verder werkwijze supervisie/intervisie

Mogelijke leerthema's in supervisie kunnen zijn:

De jonge professional: ingroeien in de beroepsgroep
Onderzoek naar manier van werken/leidinggeven
Zingeving in je werk
Omgang met collega's, leidinggevenden
Werken met cliënten, studenten
Omgaan met verwachtingen: balans in belasting in het werk en balans privé-werk
Ouder worden en/in je werk

Mogelijke leerthema's in intervisie kunnen zijn:

Concrete professionele aanpak
De invloed van werkstijl op het werk
Omgaan met moeilijke relaties op het werk
Omgaan met de (politieke) cultuur
De eigen rol in een concrete werksituatie
Verhouding tussen de professionele jij en de professionele wij van de context.
Organisatieveranderingen