Marlous  van  Deelen

Omkijken naar jezelf

Supervisie enintervisie zijn processen van professioneel halen en brengen.
Je haalt zo het beste in elkaar naar boven.

Supervisie


Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij je je professioneel functioneren onder begeleiding van een supervisor ontwikkelt door te reflecterenop je eigen werkervaringen.


Je houdt je beroepsmatig handelen tegen het licht, samen met een of twee collega's,waardoor je professioneel groeit. Je kijkt naar wat jij met het werk doet en wat het werk met jou doet, anders gezegd: je onderzoekt hoe jouw persoonlijk een professionele identiteit zich met elkaar verhouden. Daarbij betrekken we uiteraard de grotere context waarin je werkt, hoe jij als individu je bevindt in de collectieve professionele opdracht. Je vergroot daarmee je mogelijkheden om je beroep zelfstandig en verantwoord uit te voeren. Daarnaast is de winst dat je ook leert van de inbreng van de ander(en). Door met elkaar mee te kijken, denken en voelen ontstaat er collectief leren.


Intervisie


In intervisie gaat het om samen leren, een vorm van collegiale consultatie. In een groep (6-8 personen, een team, vakgenoten) wordt met elkaar gekeken naar een vraagstuk dat iemand inbrengt. Professionals helpen zichzelf en elkaar door in een gestructureerde aanpak te onderzoeken welke aspecten in de casus spelen. Door dit helder te krijgen ontstaat vaak ook de weg naar een oplossing. Interessant bij intervisie is dat het bespreken van de casus kan leiden tot een collectieve afspraak m.b.t. tot het experimenteren van nieuw gedrag.


Hoewel intervisie ook zelfstandig kan worden uitgevoerd, ben ik als begeleider degene die het proces structureert en inspireert om de verdieping aan te gaan.


Supervisie en intervisie kennen hun oorsprongin beroepen en opleidingen uit de publieke sector. maar ze zijn bij uitstek ook geschikt voor de zakelijke markt. Het verbeteren van de kwaliteit van professioneel handelen is het doel maar doordat de persoonlijke identiteit betrokken wordt - zowel bij supervisie als intervisie wordt je je bewust van je persoonlijke opvattingen en werkstijl - .hebben supervisie en intervisieeen humaniserende werking. Mensen gaan zich beter in hun vel voelen en het verstevigt het collectieve verband door de verbinding die ontstaat.


Lees verder werkwijze supervisie/intervisie

Contactformulier

06-40 32 41 63

Capelle a/d IJssel

info@marlousvandeelen.nl

Mogelijke leerthema's in supervisie kunnen zijn:

De jonge professional: ingroeien in de beroepsgroep
Onderzoek naar manier van werken/leidinggeven
Zingeving in je werk
Omgang met collega's, leidinggevenden
Werken met cliënten, studenten
Omgaan met verwachtingen: balans in belasting in het werk en balans privé-werk
Ouder worden en/in je werk

Mogelijke leerthema's inintervisiekunnen zijn:

Concrete professionele aanpak
De invloed van werkstijl op het werk
Omgaan met moeilijkerelatiesop het werk
Omgaan met de (politieke) cultuur
De eigen rol in een concrete werksituatie
Verhouding tussen de professionele jij en de professionele wij van de context.
Organisatieveranderingen